Om os

 

 

 

 

Professionel rengøring og service med omtanke..

Proper Service er drevet som en personligt ejet virksomhed af Jeannette L. Schnejder, der i august 2011 startede enkeltmandsfirmaet Livonis Rengøring. Pr. 1. Januar 2015 ændredes navnet til Proper Service, og siden er der sket en markant stigning i aktiviterne, så der i dag er 3 ansatte, og faste aftaler med både private, erhverv og boligforeninger.

 

Proper Service ligger stor vægt på kvalitet og fleksibilitet, og gør sit ypperste på at levere den ønskede service, inden for de ønskede rammer og tider. Hos os er dine ønsker ikke en udfordring, men en opgave.

 

Ansatte hos Proper Service er alle danske statsborgere, taler og forstår dansk, har ren straffeattest og er alle ansat under overenskomstsmæssige vilkår. Dette har vi valgt, da vi er imod social dumping

 

Proper Service bruger så vidt muligt udelukkende svanemærkede midler, og ergonomiske redskaber til udførelse af arbejdet.

Randi i fuld sving

Den meget grundige Annika

Håndværkerne havde ikke dækket af

Betingelser og faktureringsvilkår

 

Generelt

Proper Service medbringer selv alt udstyr til udførelse af det aftalte arbejde, eller kan ved aftale opbevare det hos kunden.

Ønsker kunden, at der benyttes andre midler end dem leveret af Proper Service stilles disse til rådighed af kunden selv, eller bestilles til løbende betaling.

Af hensyn til alle kunders behov vil den aftalte arbejdstids begyndelse kunne variere med +/- en halv time.

 

Specifikke betingelser for de enkelte aftaler, vil beskrives i pågældende kontrakter

Fakturering

Der vil til enhver tid faktureres efter aftalte priser fratrukket en eventuel rabat.

For privatkunder faktureres pr. påbegyndt kvarter, dog minimum for en halv time.

For erhvervskunder faktureres pr. påbegyndt halve time, dog minimum for en hel time

Det må forventes at der påregnes 5 minutter af den aftalte til ind og udbæring af udstyr

Faktura for udført arbejde fremsendes umiddelbart efter afslutning af arbejdet eller primo efterfølgende måned. Alle fakturaer fremsendes med en betalingsfrist på netto 8 løbende dage, med mindre er aftalt.

Betaling skal foregå til den på faktura anviste konto.

Ved for sen betaling vil der blive opkrævet rykkergebyr på 100,00 kr + morarente gældende efter satsen fra Danmarks Nationalbank .

Udebliver betaling fortsat, vil sagen videregives til inkasso

Proper Service - Kirkevej 3 - 9240 Nibe - Tlf. 29927216 - ren@properservice.dk - Cvr.nr 28636849

Faktureringsvilkår